Võimlemiskoolist

Tutvustus

Iluvõimlemine on spordiala, mis hõlmab kunstile iseloomulikku elegantsust, tantsulisust, draamat ja muusikat, ning sporti koos riskide, suure põnevuse ja lõputute võimalustega, mis muudab selle spordiala erakordseks ja ainulaadseks.

Võimlejad omandavad saalis aastatega mitmeid uusi oskusi ja mitte ainult spordivaldkonnast. Iluvõimlemisega tegelemine aitab tõsta tütarlapse enesehinnangut, on abiks positiivse minapildi loomisel, õpetab püstitama eesmärke. Vähem tähtis pole ka oskus tunda rõõmu esinemisest (kas rühmas või individuaalselt) ning saada iga uue kogemusega juurde enesekindlust.

Treeningtöö eesmärk on läheneda õpilastele individuaalselt ja detailselt, arvestades laste ealisi ja arengulisi erinevusi ning anda võimlejatele aega ning võimalusi tasakaalustatud treeninguteks.

Võimlejatele eluterve ning toimiva keskkonna loomiseks, soovime arendada koostööd kooli, lapsevanemate ja treenerite vahel.
Treeningrühmade ülevaatused toimuvad iga hooaja lõpus, et treenerid saaksid järgnevateks hooaegadeks komplekteerida parimad võimalikud rühmad ning anda võimlejatele ja lastevanematele tehtud tööst tagasisidet. Ühtlane treeninggrupp on hea ja edasi viiva töökeskkonna eelduseks, mistõttu soovime tagada iga lapse potentsiaalile, võimekusele ja tasemele vastava rühma ning treeneri, kes on oma ala professionaal.

Tartu Kalev Võimlemiskool “Diiva“ on loodud, et kasvatada graatsilised, väljendusrikkad ning mitmekülgsed sportlased, kes oleksid nii Eesti- kui maailmatasemel konkurentsivõimelised.