Liikmeks astumine

Liikmeks astumine

Tartu Kalevi võimlemiskooli „Diiva“ astumiseks tuleb täita kooli vastuvõtu avaldus ning sõlmida õppeleping. Alates aastast 2016 toimub elektrooniline liitumine klubiga.

Enne kooli astumist palume tutvuda Lisa 1, milles kajastatakse õppemaksu tasumise tingimused
(õppemaksu suurus, tasumise tähtaeg jne.)

Lisa 1

NB! Võimlsemiskooli astumisel ei toimu katseid ega eksameid!