Sisekord

SISEKORRA EESKIRI

1. Treeningule tulles teatage  administraatorile, millise treeneri treeningrühmas osalete.

2. Treeninggruppidel tuleb kinni pidada oma treeningaegadest.

3.  Treeningul tuleb kasutada ainult puhtaid spordijalatseid (vahetusjalanõusid).

4. Treeningu lõppedes tuleb treeningpaik puhastada tekitatud prahist.

5. Treeningul kasutatud inventar tuleb peale kasutamist oma kohale tagasi asetada.

6. Pallisaalis ning abiruumides tuleb hoida puhtust ja korda.

7. Saali ja abiruumidesse jäetud esemed on valveta,  administratsioon nende eest ei vastuta.

8. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada administraatorile või treenerile.

9. Võistluste aja treeninguid ei toimu.

10. Kõikides ruumides on suitsetamine ning alkoholi tarbimine keelatud.

11. Teisi spordisaalis toimuvaid treeninguid ei tohi segada.

12. Administraator annab informatsiooni spordisaalis toimuva kohta.

13. Tulekahju, pommiähvarduse vms. ohu korral on spordihoone külastaja kohustatud järgima spordihoone esindaja korraldusi ja lahkuma spordihoonest. Kirjeldatud juhtudel on spordihoone külastaja kohustatud teavitama sellest kiiremas korras: administraatorit; Päästeametit 112; Politseid 110.

Spordihoone sisekorra eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele.
Küsimustega ja ettepanekutega palume pöörduda spordihoone administraatori poole.